Mon-Fri 09.00 - 17.00 1.800.456.6743

Judging Panel

Nomineringer til Årets Audiolog dømmes anonymt af et uafhængigt dommerpanel.

Dette dommerpanel består af en gruppe professionelle, som arbejder inden for hørepleje-industrien eller for europæiske velgørenhedsforeninger. Nedenfor er anført en liste over nogle organisationer, som er medlemmer af dommerpanelet.

Da Rayovac administrerer konkurrencen, er dette firma ikke involveret i dommerprocessen.

Audio Infos

Audio Infos er et uundværligt tidsskrift for hørespecialister og audiologer. Det indeholder oplysninger om hørevidenskab og -forskning, events, juridiske aspekter og behandler uundværlige administrative og økonomiske spørgsmål for fagets erhvervsdrivende, som hjælper dem med at forstå, hvordan sektoren udvikler sig.

Audio Infos-familien omfatter 6 websteder plus 11 internationale trykte udgaver, som redigeres på 8 sprog: Audio Infos Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Spanien, Rusland og Latinamerika; Audiology Infos Frankrig, Brasilien, Holland og Italien; samtAudiology Worldnews kongres med specifikke spørgsmål.


 

EHIMA

Høreapparatindustriens europæiske brancheforening (EHIMA) repræsenterer de seks største europæiske høreapparat-producenter, som producerer op til 90 % af høreapparater fremstillet i Europa.


 

EFHOH

Den europæiske forening for personer med høretab (EFHOH) er en europæisk nonprofit, ikke-statslig organisation, som består af/virker for mennesker med høreproblemer og høretab, forældreorganisationer og faglige organisationer på et europæisk plan i dialog med EU, medlemmer af Europa-Parlamentet og andre europæiske myndigheder.


 

Sound Seekers

Sound Seekers (Commonwealth-selskabet for døve) er en velgørenhedsforening i Storbritannien, oprettet i 1959, som giver praktiske løsninger for at hjælpe mennesker med høretab med at forsvare deres rettigheder ved at give adgang til sundhedspleje og uddannelse i nogle af verdens fattigste fællesskaber. De arbejder for tiden i Malawi, Zambia, Gambia, Cameroun og Sierra Leone.


 

DSB

Den tyske forening for mennesker med høretab (DSB) er en selvhjælpsorganisation, som repræsenterer de sociale, medicinske, tekniske og juridiske interesser for dårligt hørende og døve mennesker i Tyskland på et lokalt, nationalt og føderalt niveau. DSB’s arbejde er baseret på lokale foreninger og selvhjælpsgrupper, som har sammensluttet sig til regionale foreninger og føderale foreninger.


 

Audition Solidarite

Audition Solidarite er en humanitær forening, som blev oprettet i 2008 med det formål at forbedre auditiv velvære blandt udsatte eller dårligt stillede befolkningsgrupper rundt omkring i verden i kraft af forebyggelse, oplysning, implementering af auditive teknologier, træning, forskning og handlinger for at støtte humanitære projekter til fordel for hørelse.


 

Hearing Dogs for Deaf People

Hørehunde for Døve træner hunde, som hjælper døve mennesker med at komme ud af deres ensomhed og leve deres liv fuldt ud. Hundene giver døve mennesker tillid til at genoptage kontakten med deres familie, venner og fællesskab i kraft af deres konstante og betryggende tilstedeværelse, og få et godt liv
Og hvad der er lige så vigtigt, så hjælper de døve mennesker ved at advare om vigtige lyde som f.eks. en røgalarm og hverdagslyde såsom en dørklokke. Deres bordeauxfarvede dække signaler for andre mennesker at deres ejer er døv. Denne kombination af praktisk assistance og et livslangt venskab kan ændre døve menneskers liv fuldstændigt.”